Ang aking sarili essay

Marami akong mga nakikita sa aking sarili na ibang-iba kumpara sa kanila. Nasa third year Ang aking sarili essay na ako ng ako ay magdesisyong tumigil sa pag-aaral dahil sa katamaran, barkada, maagang relasyon, at higit sa lahat, ang madalas na pag-aaway namin ng aking tatay.

Hatid-sundo pa nga ako ng nanay ko noon.

Ang inyong nakikita sa akin ngayon ay waring pagpapanggap lamang, dahil alam ko na walang sinuman ang makakatanggap sa tunay na katauhan ko maging mga magulang ko. Mas lalong naging pabaya ako sa aking pag-aaral ng kami ay nasa Montalban na.

Dahil habang pilit natin itong tatakbuhan mas lalo lang tayong susubukin ng kapalaran, kailangan nating harapin ang bawat hamon, yan lang ang tanging paraan. Nagtapos naman ako ng elementarya sa Kamuning Elementary School. Pinili kong makitira sa aking ate kung saan ako ay naging dakilang tambay.

Nariyan ang madalas na pagtakas at pagliban sa klase at hindi paggawa ng mga proyekto.

Pero ngayon unti-unti ko ng binubuo ang sarili ko. Ngayon ang gusto kong pagbabago ay makapagtapos ng pag-aaral upang mapatunayan sa lahat na kaya kong abutin ang aking mga pangarap at kaya kong kamtin ang tagumpay.

Lumaki man na hindi kagandahan ang hitsura, hindi na bali iyon, lumaki naman ako na may mabuting asal mula sa mga pangaral nina Inay at Itay.

Noong ako ay nahinto sa pag-aaral, umalis ako sa poder ng aking mga magulang. Maliban doon, ako ay mahiyain din kaya ako ay hindi marunong humarap at umaliw sa mga taong pumapaligid sa akin. Ako ay hindi kasi marunong makisama sa ibang tao, lalo na kapag hindi ako sang-ayon sa mga ikinikilos at asal nila.

Maiksi lang ang buhay kaya bakit ko sasayangin? Sa pagharap nito ma-aari tayong magtagumpay o masawi, pero kahit tagumpay pa ang resulta o kasawian, ang importante ay meron tayong natutunan. Aywan ko ba kung bakit ako ganito Hindi ako perpektong tao, marami akong nagawang pagkakamali at mga maling desisyon sa buhay.

Sa kabila ng aking madilim na nakaraaan, naniniwala ako na hindi pa huli ang lahat sa akin, kaya naisipan kong magbalik-aral. Kung dati halos nadurog ako, ngayon gusto ko na ng pagbabago.

Nagsimula akong mag-aral sa kindergarten noong ako ay anim na taong gulang na. Noong bata pa ako, masayahin at bibo raw ako ayon sa aking nanay. Hanggang second year lang ako sa paaralang ito dahil kami ay kailangan ng lumipat ng tirahan sa Montalban. Ang tagal ko ring naging ganito na talaga namang nakakapang-hinayang,lalo na kapag nakakarinig ako ng mga kwento tungkol sa graduation.

Subalit, iyon ay hindi ninyo makikita sapagkat ang kaibahan na iyon ay nakatago. Sa tuwing gumagawa naman ako ng biro, ay kakaunti o walang masyadong tumatawa, kay noon ay naisip ko na: Sa pagdaan ng mga araw at sa paglipas ng panahon natutunan kong pahalagahan ang sarili ko.

Huwag kayong magtaka; ganoon lang talaga ako. Sinisikap kong baguhin ang kaibahang ito, ngunit ano pa ang magagawa ko?

Ang Gusto Kong Baguhin Sa Aking Sarili

Ngunit sa lahat ng maling desisyon ko marami akong natutunan. Pero huwag mong baguhin ang sarili mo para sa ibang tao, magbago ka para sa sarili mo mismo. Pumasok ako ng sekondarya sa Quezon City High School, kung saan ako nagsimulang maging pasaway na mag-aaaral. Dequillo Ipinanganak ako sa mundong ito noong ika ng Nobyembre, at kinalakihan ang pangalang, Maria Regielyn N.

Sample ALS Essay # 7: Ang Aking Talambuhay

Dati halos gusto kong mawala na lang na parang bula at biglang maglaho. Babangon ako at unti-unti kong bubuoin ang sarili ko.Essays - largest database of quality sample essays and research papers on Ang Aking Sarili.

Comments. Express your owns thoughts and ideas on this essay by writing a grade and/or critique. Read Full Essay from the story Ang Gusto Kong Baguhin Sa Aking Sarili by CasirayanJunrey (Junrey Casirayan) with 30, Reviews: Marami akong mga nakikita sa aking sarili na iba ng-iba kumpara sa kanila.

Subalit, iyon ay hindi n inyo makikita sapagkat ang kaibahan na iyon ay nakatago. Ang inyong nakikita sa akin ngayon ay waring pagpapanggap lamang, dahil al am ko na walang si numan ang makakatanggap sa tunay na katauhan ko maging mga magul ang ko.

Free Essays on Ang Aking Sarili Paglalarawan. Get help with your writing. 1 through Check out our top Free Essays on Ang Aking Sarili to help you write your own Essay.

Download
Ang aking sarili essay
Rated 3/5 based on 96 review